­

Doel van de training

In samenwerking met MindUp van GGZ Friesland heeft Rehabilitatie ’92 de training “Vaardigheden kun je leren” ontworpen. In deze training krijgen medewerkers op een praktische manier handvatten om mensen met beperkingen vaardigheden te leren zodat deze meer zelfstandig en zelfredzaam kunnen worden.
Doelen zijn: kennis over vaardigheden en het leren hiervan verkrijgen, vragen van deelnemers naar te leren vaardigheden herkennen, het leren beoordelen van het vaardigheidsfunctioneren, het maken van een plan om het vaardigheidsfunctioneren te vergroten en hindernissen hierbij op te lossen. Daarnaast is er aandacht voor communicatie met andere hulpverleners en rapportagevaardigheden.

Doelgroep

De training is geschikt voor medewerkers die hulpvragers ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden. Dit kunnen activiteiten- of woon-begeleiders zijn maar ook medewerkers van activeringstrajecten of beschutte werkplaatsen.

Ingangseis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

  • Inleiding op de verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
  • Inleiding vaardigheden
  • Inleiding leerstijlen en cognitieve functiestoornissen
  • Actief betrekken van hulpvragers door specifieke gespreksvaardigheden
  • Vraag in kaart brengen, vaardigheidsfunctioneren beoordelen, vaardigheidsplan maken, hindernissen oplossen
  • Rapportage en verslaglegging

Duur

2 dagen van 10.00-17.00 uur met een uur lunchpauze.

Opzet en werkwijze

Elke dag begint met de bespreking van het huiswerk, eventueel met discus¬sie, toelichting en herhaling van theoretische uitleg. Na de lunch wordt de theoretische uitleg, de oefening en de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst behandeld. De dag wordt steeds afgesloten met een samenvatting.

Docent

De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers de handleiding “Vaardigheden kun je leren”.

Maatwerk bij participeren

 

­