­

Zélf participatiedoelen formuleren met behulp van de IRB

De overheid zet sterk in op de deelname van álle burgers aan de samenleving. Dat biedt kansen voor mensen met een beperking, maar is tegelijkertijd niet altijd eenvoudig te realiseren. In de praktijk blijkt het nogal eens lastig om met burgers concreet samen te werken aan hun maatschappelijke participatie.

De kracht van de IRB is dat deze methode concrete antwoorden biedt om kwetsbare burgers te helpen bij het formuleren en bereiken van eigen participatiedoelen.

IRB in de Wijk: de weg naar participatie

De training “IRB in de Wijk” traint werkers om de participatiedoelen van burgers te realiseren en zo hun zelfredzaamheid te vergroten. De training geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe helpen we burgers concreet met hun participatiewensen?
  • Hoe kunnen we burgers helpen minder professionele hulp te gebruiken?
  • Hoe activeren we burgers die (nog) niet willen participeren?

Verkennen/kiezen & verkrijgen /behouden

De training bestaat uit twee delen, het verkennen en kiezen, en het verkrijgen en behouden van een participatiedoel.

Keukentafelgesprek: verkennen en kiezen

De vraag waar de burger mee aanklopt bij het WMO-loket is zelden de vraag waar het om draait. De werker die het keukentafelgesprek voert, heeft behoefte aan goed gereedschap om de vraag-achter-de-vraag duidelijk te krijgen. De IRB biedt concrete handvatten om mèt de burger te bepalen wat deze wil en wat daar voor nodig is. Het zelf kiezen van een concreet doel is een belangrijke voorwaarde voor succes. Dit is dan ook de kern van “IRB in de Wijk”.

Focus op zelfredzaamheid: verkrijgen en behouden

Als het doel is gesteld, wordt uitgezocht wat iemand moet kunnen en welke steun nodig is om het doel succesvol te realiseren. De IRB legt de nadruk op het leren van vaardigheden die er voor zorgen dat de burger zelfredzamer wordt en minder beroep hoeft te doen op (professionele, formele) hulp en steun. Bij het vergroten van deze zelfredzaamheid wordt expliciet aandacht besteed aan het organiseren van informele steun.

Voor wie?

“IRB in de Wijk” is ontwikkeld voor werkers in sociale wijkteams en zorg- en welzijn teams die als opdracht hebben kwetsbare burgers met uiteenlopende achtergronden te helpen bij hun deelname aan de samenleving.

Docent

De docent is verbonden aan Stichting Rehabilitatie ’92 en heeft ruime ervaring in het werken met mensen met bovengenoemde beperkingen.

Praktische informatie

De 3-daagse training “IRB in de Wijk” wordt meestal incompany verzorgd. We raden aan om in 3 achtereenvolgende maanden 1 cursusdag te plannen, in overleg kan hier uiteraard van afgeweken worden.

Stichting Rehabilitatie '92 biedt ook de mogelijkheid deel te nemen aan een landelijke training. De groep voor deze trainingen wordt gevormd door afzonderlijke deelnemers, afkomstig uit meerdere organisaties en/of meerdere delen van het land. Zie onder het tabje studiedagen of de IRB in de Wijk gepland is.

 

Maatwerk bij participeren

 

­