­

Aanvraag brochure IPH & R92 congres

Institute for Positive Health (IPH) en Stichting Rehabilitatie ’92 (R92) hebben de handen inéén geslagen en organiseren samen een inspirerend congres over Meedoen & Zingeving. IPH is bekend van Positieve Gezondheid (PG), die zij krachtig uitdraagt binnen Nederland evenzo als R92 dit doet voor de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB).

Deze benaderingen delen belangrijke uitgangspunten, kernwaarden en kunnen elkaar versterken. Zij werken vanuit de visie dat iedereen actief en betekenisvol kan deelnemen aan onze samenleving. Iedereen wil gezond zijn, zich goed voelen en zingeving ervaren. Of - en in hoeverre mensen dit kunnen nastreven en realiseren hangt van veel factoren af. Ieder mens verdient- indien nodig- passende en duurzame steunmogelijkheden om naar wens, zingevend mee
te (kunnen) doen.

Op dit anderhalf daags congres gaan we met elkaar de zoektocht aan en verkennen we welke steunmogelijkheden er zijn. Er komt een sterk programma, waardoor je wordt uitgedaagd, geïnspireerd en gevoed! Meer informatie volgt snel maar we willen natuurlijk graag al een tipje van de sluiter oplichten. In het plenair gedeelte spreken op dag 2 o.a. Machteld Huber, Erik Dannenberg en Arjan Braam en zullen er 3 workshoprondes zijn met IRB, PG en andere belangrijke initiatieven en ontwikkelingen. Het congres vindt plaats bij De Werelt in Lunteren. Reserveer deze dagen alvast in je agenda. Je kan straks kiezen of je één van de dagen komt of het hele congres.

Wil je de brochure ontvangen? Vraag deze hieronder aan.

Ja, ik ontvang graag de brochure voor het congres van IPH & R92 zodra deze klaar is

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Maatwerk bij participeren

 

­